Csillagösvény

Atilla

Atilla szobrának avatása - 2007. szeptember 26., 18 óra

2007. szeptember 26-án, 18 óra 22 perckor a csillagképek állása Atilla haláláról szólt az égbolton!

A Pilis-hegy Csillagösvényén ugyanekkor mégis épp Atillát élesztettük fel egy fából faragott, három méter magas szobor alakjában. Nemes, tiszta arcán nem az utóbbi századok hazugságai látszanak, hanem a tisztességes, becsületes harcos messze látó, nyílt tekintete néz a felkelő Napba. Hunkoronás feje fölött a nagy királyoknak kijáró Oroszlán védelmező szimbóluma látható.

„Atilla, Bendegúz fia, a nagy Nimród unokája” méltóképp került Nimród után, második stációként a Csillagösvényre, hiszen a nagy király városa valahol itt volt a Pilisben.

Anonymus szerint: „Athila király, az Úr születésének 451. esztendejében a Scythia földről kiszállva hatalmas erővel Pannonia földjére jőve, s a rómaiakat megfutamítva, királyi lakot alkot magának Duna mellett, erős kőfallal megépítve, melyet magyar nyelven Budavárnak, német nyelven Eczilburgnak neveznek.” Nyilvánvaló, hogy ez a Budavár nem a mai Budavár, mert a mait jóval később, a XIII. században, IV. Béla kezdte építeni. Atilla városát Sicambria romjaira építette. Árpád fejedelem ide, az akkor még pompás palotába vonult be, melynek szépsége és gazdagsága elkápráztatta az idelátogató idegen urakat is. A Pilis volt a királyi központ, ahonnan a magyarok vezérei háborúiba indultak. Kárpát-medencei ősi jelenlétünk, a szkíta-hun-magyar folytonosság nyer így igazolást.

Atilla a dél-törökországi Edesszában született és nevelkedett, ahol apja, Bendegúz volt a király. Ezen a vidéken áll ősidők óta Nimród hatalmas emlékhelye egy magas hegy tetején. Többek között ezért tartja a török ősemlékezet rokonnak a magyart, Atillát pedig közös királynak. A török állam - jelezve rokonságát - 2004-ben az esztergomi királyi vár romjait újraépítette.

Atillát istentelen, pogány, barbár, primitív uralkodónak állítják be. Ez a történelemhamisítás, az emberek értelmének elhomályosítása éppen a felvilágosodás korának nevezett időben, a XVIII. században indult a Habsburgok jóvoltából. A korabeli ábrázolások és a krónikák képei azonban Atilla keresztényi szellemiségét bizonyítják. A történelemhamisítók által kutyafejűnek, vérszomjas barbárnak csúfolt uralkodó helyett, egy nemes, tiszta arcot lehet látni a római Szent Péter Bazilikában fekvő Leó pápa kő koporsóján, amelyen Atilla, és a város megkímélését kérő Leó püspök meghitt találkozását örökítette meg a szobrász. Atilla a keresztényi hitét vallja meg azzal, hogy kezét a Szentíráson tartja. Keresztényi lelkületét pedig az bizonyítja, hogy kegyet gyakorol a legyőzött Róma felett, amivel Róma püspökét, Leót tulajdonképpen besegíti a pápai székbe. Ugyanezt a várost később a germán gótok, és vandálok embertelen kegyetlenséggel elpusztították.

Egy római pap, Orosius ezt írja 418-ban: „Kelet és nyugat templomai hunokkal telnek meg. A hit melege tölti be általuk Európát.”

Az emberiség egyik legnagyobb csatáját 451-ben a franciaországi Catalaunumban vívta a római-germán sereg ellen. A két fél nem bírt egymással, bár a nyugati híresztelések Atilla vereségéről beszéltek.

452-ben beveszi Velencét, és ezzel a római hegemónia megsemmisül. Birodalma Portugáliától, Spanyolországon, Franciaországon át, az Alpok fölött, a Duna mentén, a Fekete-tengerig, Grúziáig terjedt.

Atilla nyugati hadjáratainak kezdetekor a világ négy égtája felé őrszemeket állított ezernyi kilométer hosszan, akik láncszemekként hozták és vitték a híreket.

Épp a hatalmas terület felügyelet alatt tartásának nehézségei és hiánya miatt, az önállósult hadvezérek lezüllöttek, és az addig fennálló, és sikereket eredményező erkölcsi tartás elkopott. Ez okozhatta végül a nagy hun birodalom hanyatlását.

Minden ellenkező híresztelés ellenére Atilla valószínűleg nem természetes halállal halt meg 453-ban. Testét saját városában, Sicambriában, egy patak forrásánál temették el, amelyet Kézai Simon krónikája „cuve azoa"-nak (köves hegyoldal, kövekalja) nevez.

A mai, politikailag egységes Európa gondolata nem a mostani politikusok ötlete. Már Atilla megtette az első gyakorlati lépéseket ez irányba. Nem csak hun-magyar uralkodó volt, hanem egész Eurázsia legnagyobb királya, aki szövetségi rendszerbe állítva a népeket, létrehozta az u.n. Konföderációs Európai Uniót. A nagy Római Birodalom épp az Atilla által irányított Konföderáció csapásai miatt morzsolódott fel. Az ausztriai Tulln városában szobrot állítottak neki.

Pilisszántó, 2007. szeptember 26.
Szőnyi József
Pilisszántóért Egyesület

Atilla szobrának avatása a csillagász szemével

Ahogy Nimródtól fölfelé nézünk, és tovább lépdelünk az ösvényen, egy újabb szobrot pillanthatunk meg, amely a téli napfordulón ébredő Nap irányába, a Ziribár magaslat felé szegezi tekintetét. Atilla ő, Isten ostora, Nimród leszármazottja.

A Csillagösvény történetének második lépése, Atilla szobrának avatása, természetszerűen a következő negyedévi fordulópont, az őszi napéjegyenlőség időpontjára esett. Azonban csak pár nappal később, 2007. szeptember 26-a késő délutánján került sor a felavatásra, és ez már tudatos emberi döntés eredménye volt.

A szoboravatás reggelén ugyanis, amikor a Nap fölemelkedett az égre, a meridiánon, az égbolt legmagasabbra futó főkörének mentén átvonulva Nimród ezúttal a Mars bolygót, a háborúság istenét tartotta a kezében, mégpedig nagyon hangsúlyosan, hiszen a Mars éppen Földközelben volt akkor. Így a szokásosnál jóval nagyobbnak látszott, természetesen Napkelte előtt. De a délutáni időszakra átcserélődött az égi kép, ,,más ég köszöntött reánk”.

A nyugati látóhatáron a Szűz csillagképben lebukó Nap sugara vakító fehérre varázsolta a keleti horizonton éppen emelkedő Holdat, amely ekkorra vált teljessé a Vízöntő csillagkép közelében. A délkeleti irányból a Föld felé lefutó Tejút és a látóhatár találkozásánál a Nyilas és a baljós Skorpió csillagkép volt látható, közelében éppen a ,,magyarok csillagával” a Jupiterrel. A Skorpió révén még az égi jelek is Atilla király halálának erőszakos voltára utalnak.

A Nyilas csillagkép felett a Tejúton az Aquila, vagyis a Sas/Turul csillagkép ,,repült”. Mint fő jelkép, ezért került a Nyilas ábrázolás a szobor hátára, mintegy rögzítve a pillanatnyi égi eseményeket. Ha megérint bennünket, a szobor jelképrendszere gigantikus kozmikus működést sejtet, amennyiben az ábrázolások, jelek, ismertetőjegyek mögül fölsejlik a Nap precessziós, 26 ezer földi év alatt számtalan sokszor körbefutott égi körútja.

(A csillagképek grafikája Barcsik Géza grafikusművész munkája)
Grandpierre Atilla
csillagász

Atilla a Csillagösvényen