Himnusz szobor

Áldást osztó Jézus szobor

Meghívó az „Áldást osztó Jézus szobor” szentelésére

A pilisszántói Csillagösvény történetében december 21-e sarkalatos időpont. 2005. december 21-én reggel fél 8-kor a majdan felépítendő kápolna helyszínén egy lelkes kis csapat várta a Ziribár anyaölében születő fény megjelenését. Az újjászületés hajnalán egy kis harang megkondításával elindítottuk a kápolna építését. Pénzünk ugyan nem volt, a Hitünk viszont annál nagyobb. Hitünknek köszönhetően rá egy évre, ugyanebben az időpontban, 2006. december 21-én 8 órakor Spányi Antal püspök úr megszentelte a Boldogasszonyunk tiszteletére emelt kápolnát. Most ünnepeljük 10 éves születésnapját!A Csillagösvény hét szobrából Árpád vezér és Boldog Özséb szintén december 21-én lett felavatva.

Áldást osztó Jézus szobor

2015. december 21-én, a drámai események reggelén a több száz megváltásra váró, döbbenettől elnémult jelenlévő hiába várta a Napot. A kápolna Boldogasszonyának bocsánatát kérve ezért megígértük, hogy mához egy évre, kiengesztelésül felépítjük Nemzeti Himnuszunk megtestesítőjét, az „Áldást osztó Jézus” szobrát. Mi, a családjaink és hazánk jövőjéért aggódók nem csüggedhetünk el, mert van reményünk: itt a Pilisben, a Csillagösvény tetején őrködő, az áldását népünkre örömmel adó Jézus!A keresztény hívők betartották szavukat. A cél érdekében az ország egységbe kovácsolódott. A sok-sok egyszerű, névtelenségbe burkolózott, hazáját szerető ember adománya a népakarat bizonyítéka. Mindnyájan megértették, hogy válságos időket élünk, amikor – mint ahogy történelmünkben oly sokszor – nagy szüksége van népünknek a Hit erejére, Isten áldására, Boldogasszonyunk óvó gondoskodására!

Áldást osztó Jézus szobor

Ígéretünkhöz híven a szobor leleplezése és megszentelése 2016. december 21-én, szerdán Napkeltekor, reggel fél 8-kor történik.A Máhr Ferenc szobrász alkotta szobrot Illéssy Mátyás plébános úr szenteli meg, majd ezután hálaadó misét mutat be a 10 éves jubieumát ünneplő Boldogasszony kápolna és a szoborállítás tiszteletére. Az ünnepi mise méltóságát Pitti Katalin éneke fogja gazdagítani.

A szobor létrejötte mindnyájunk közös sikere. Jelzi, hogy él nemzet e Hazán!

Minden Jézus áldására vágyó testvérünket szeretettel várunk!Minden Jézus áldására vágyó testvérünket szeretettel várunk!

Pilisszántó, 2016. november
Szőnyi József, Pilisszántóért Egyesület

Áldást osztó Jézus szobor szentelése, 2016. december 21.

Áldást osztó Jézus szobor

Áldást osztó Jézus szobor

"Szoborállítás a Magyarok IX. Világkongresszusának évében"

Nyilvánvaló, hogy a világ komoly válságban vergődik. Ha nem is értjük, de érezzük, hogy valami nagy baj van. Látjuk, hogy Európa a keresztény kultúra elhagyásával utat nyitott a káosznak.

A Csillagösvény szellemi íve és értékrendje nemzeti és keresztény. A Pilisszántóért Egyesület és az Egyházközség közös kezdeményezése alapján a Csillagösvény tetején, annak megkoronázásaként kívánja felállítani a Himnusz szobrot. Megtestesítője a kőből faragott, 4 méter magas Áldást osztó Jézus szobor, talapzatán a Himnusz két sorával:
„Isten áld meg a magyart…
Nyújts feléje védő kart”

Elképzelésünk szerint a kibányászott hatalmas kőkatlan fölötti sziklapárkányról adná áldását a magyarság megmaradásáért. Innen a Pilisből az egész Kárpát-medence látszik, így az Áldás is eljut hozzá, nem csak az előtte fekvő falunkra. Nem magáncélú haszonszerzésről szól a dolog, hanem keresztény hazánk erkölcsi értékeinek megvédése és kinyilvánítása a cél. Magyarország jóhíre növekszik tőle. Új értékkel gazdagodik nem csak falunk közössége, hanem keresztény hazánk egész Európának példát mutató értékrendje.

Áldást osztó Jézus szobor

A szobrot a kilenc szobrász közül választott csákberényi Máhr Ferenc fogja faragni nettó 3,5 millió forintért. A szoborállítás költségeit adományokból gyűjtjük össze. Terveink szerint a szobor szentelését 2016. december 21-én reggel, a Boldogasszony kápolna szentelésének tizedik évfordulóján tartjuk.

Megállapodás Máhr Ferenc szobrászművésszel

A szoborállítással a Magyarok Világszövetsége is egyetért, és reményeik szerint a 2016. augusztus 15- 20. között megrendezésre kerülő IX. Magyarok Világkongresszusának és a Jézus szobor felállításának eredményessége a magyar összefogás közös sikere lesz.

Együttműködési megállapodás a Magyarok Világszövetsége és a Pilisszántóért Egyesület között

Áldást osztó Jézus szobor

Pilisszántó Egyházközségi Testülete 2016. június 13-i gyűlésén meghallgatta a tervezett „Himnusz” szobor felállításának eddigi fejleményeit. Hisszük, hogy a falu megítélésében, növekvő tekintélyében, a szakrális turizmus fellendülésében valamint kereszténységünk védelmében Jézus szobra komoly lendületet fog jelenteni. A kontraszt annál erősebb lesz, minél nagyobb az emberek félelme a bizonytalan jövőtől. A világban tapasztalható keresztény ellenesség a magyarság kultúráját, létünket is támadja, hisz csak a kereszténynek Szent a Koronánk és Szent István királyunk, az ateistának Ők csak „micisapka” és első István. Csak a kereszténynek Himnusz a Boldogasszony anyánk, a másiknak a Himnuszunk sem az, mert Istennel kezdődik. Pedig ő is magyarnak mondja magát. Ezért van fontos aktualitása a szoborállításnak, mert iránymutató értékrendje az ezer éves tapasztalatunk ösztönös védekezési eszköze.

A feladat kettős. Megtalálni az anyagi, művészi és nem utolsósorban erkölcsi értelemben legmegfelelőbb szobrászt, és adományokból előteremteni a szükséges anyagi hátteret.

A Székesfehérvári Egyházmegye útmutatása alapján határoztuk meg a két kar állását. Himnusz szellemiségét leginkább az áldást osztó Jézus jobbjának, a védő kart pedig baljának mozdulata képviseli, melynek megvannak a kialakult egyházművészeti kifejezőeszközei.

Áldást osztó Jézus szobor

A kilenc szobrász közül Máhr Ferenc csákberényi szobrászt találtuk megfelelőnek, nem csak művészi érettsége miatt, hiszen más alkotók munkái is méltók voltak, hanem erkölcsi hozzáállása miatt. Június 19-én, Vasárnap feljött Csákberényből, hogy a helyszínt megérezze. Kívánsága az volt, hogy misehallgatással kezdje Pilisszántói küldetését. A művész elhozta a szobor kisméretű makettjét, amely a mise után elnyerte a 10-15 tagú hívőkből rögtönzött zsűri tetszését, majd kisebb változtatásokkal, az áldást adó jobb kéz tartását finomítva elfogadta, és a következő vasárnap már ilyenformán lett kiállítva. Így lett Jézus először a templomban bemutatva. Nem azért mert így terveztük, a helyzet hozta magával. De a helyzetet a Teremtő teremtette!

A szoborállítás helyszínén a szobrász el volt ragadtatva a látványtól, a feleség pedig elsírta magát a meghatottságtól, mert az ő férje ilyen Szent helyen nem akármit, Jézust fogja megfaragni. Majd az ebédnél Máhr Ferenc azt mondta: otthon ebéd előtt imádkozni szokott a családdal, megteheti ezt most itt is? Ezzel a kívánságával természetesen itt is otthon lett. Az ilyen apróságoknak tűnő mozzanatok teszik egyértelművé a döntést.

Áldást osztó Jézus szobor

Ha nem gördítenek akadályokat a szándék elé, akkor várhatóan a Boldogasszony kápolna születésének és felszentelésének tizedik évfordulóján, december 21-én reggel a szobrot meg lehet szentelni. A szobor felállításával bizonyítjuk: ”Él nemzet e Hazán!”A „Himnusz” szobor felállításához adományokat a pilisszántói Takarékszövetkezetben vezetett számlára lehet befizetni.Pilisszántóért Egyesület
Levélcím: 2095 Pilisszántó, Vörösmarty út 20., Telefon: +36 30 268-5953
Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet számlaszám: 65700031-10123140

Adományaikat a 18715125-1- 13 adószámon fogadjuk a nemzet hálás köszönetével!

Pilisszántó, 2016. június
Pilisszántóért Egyesület és Pilisszántó Egyházközségi Testülete