Himnusz szobor

Áldást osztó Jézus szobor

Meghívó az „Áldást osztó Jézus szobor” szentelésére

A pilisszántói Csillagösvény történetében december 21-e sarkalatos időpont. 2005. december 21-én reggel fél 8-kor a majdan felépítendő kápolna helyszínén egy lelkes kis csapat várta a Ziribár anyaölében születő fény megjelenését. Az újjászületés hajnalán egy kis harang megkondításával elindítottuk a kápolna építését. Pénzünk ugyan nem volt, a Hitünk viszont annál nagyobb. Hitünknek köszönhetően rá egy évre, ugyanebben az időpontban, 2006. december 21-én 8 órakor Spányi Antal püspök úr megszentelte a Boldogasszonyunk tiszteletére emelt kápolnát. Most ünnepeljük 10 éves születésnapját!A Csillagösvény hét szobrából Árpád vezér és Boldog Özséb szintén december 21-én lett felavatva.

Áldást osztó Jézus szobor

2015. december 21-én, a drámai események reggelén a több száz megváltásra váró, döbbenettől elnémult jelenlévő hiába várta a Napot. A kápolna Boldogasszonyának bocsánatát kérve ezért megígértük, hogy mához egy évre, kiengesztelésül felépítjük Nemzeti Himnuszunk megtestesítőjét, az „Áldást osztó Jézus” szobrát. Mi, a családjaink és hazánk jövőjéért aggódók nem csüggedhetünk el, mert van reményünk: itt a Pilisben, a Csillagösvény tetején őrködő, az áldását népünkre örömmel adó Jézus!A keresztény hívők betartották szavukat. A cél érdekében az ország egységbe kovácsolódott. A sok-sok egyszerű, névtelenségbe burkolózott, hazáját szerető ember adománya a népakarat bizonyítéka. Mindnyájan megértették, hogy válságos időket élünk, amikor – mint ahogy történelmünkben oly sokszor – nagy szüksége van népünknek a Hit erejére, Isten áldására, Boldogasszonyunk óvó gondoskodására!

Áldást osztó Jézus szobor

Ígéretünkhöz híven a szobor leleplezése és megszentelése 2016. december 21-én, szerdán Napkeltekor, reggel fél 8-kor történik.A Máhr Ferenc szobrász alkotta szobrot Illéssy Mátyás plébános úr szenteli meg, majd ezután hálaadó misét mutat be a 10 éves jubieumát ünneplő Boldogasszony kápolna és a szoborállítás tiszteletére. Az ünnepi mise méltóságát Pitti Katalin éneke fogja gazdagítani.

A szobor létrejötte mindnyájunk közös sikere. Jelzi, hogy él nemzet e Hazán!

Minden Jézus áldására vágyó testvérünket szeretettel várunk!Minden Jézus áldására vágyó testvérünket szeretettel várunk!

Pilisszántó, 2016. november
Szőnyi József, Pilisszántóért Egyesület

Áldást osztó Jézus szobor a YouTube-on

Pilisszántói dokumentumfilm-tár: Áldást osztó Jézus szobor története

Áldást osztó Jézus szobor szentelése, 2016. december 21.

Áldást osztó Jézus szobor

Áldást osztó Jézus szobor

"Szoborállítás a Magyarok IX. Világkongresszusának évében"

Nyilvánvaló, hogy a világ komoly válságban vergődik. Ha nem is értjük, de érezzük, hogy valami nagy baj van. Látjuk, hogy Európa a keresztény kultúra elhagyásával utat nyitott a káosznak.

A Csillagösvény szellemi íve és értékrendje nemzeti és keresztény. A Pilisszántóért Egyesület és az Egyházközség közös kezdeményezése alapján a Csillagösvény tetején, annak megkoronázásaként kívánja felállítani a Himnusz szobrot. Megtestesítője a kőből faragott, 4 méter magas Áldást osztó Jézus szobor, talapzatán a Himnusz két sorával:
„Isten áld meg a magyart…
Nyújts feléje védő kart”

Elképzelésünk szerint a kibányászott hatalmas kőkatlan fölötti sziklapárkányról adná áldását a magyarság megmaradásáért. Innen a Pilisből az egész Kárpát-medence látszik, így az Áldás is eljut hozzá, nem csak az előtte fekvő falunkra. Nem magáncélú haszonszerzésről szól a dolog, hanem keresztény hazánk erkölcsi értékeinek megvédése és kinyilvánítása a cél. Magyarország jóhíre növekszik tőle. Új értékkel gazdagodik nem csak falunk közössége, hanem keresztény hazánk egész Európának példát mutató értékrendje.

Áldást osztó Jézus szobor

A szobrot a kilenc szobrász közül választott csákberényi Máhr Ferenc fogja faragni nettó 3,5 millió forintért. A szoborállítás költségeit adományokból gyűjtjük össze. Terveink szerint a szobor szentelését 2016. december 21-én reggel, a Boldogasszony kápolna szentelésének tizedik évfordulóján tartjuk.

Megállapodás Máhr Ferenc szobrászművésszel

A szoborállítással a Magyarok Világszövetsége is egyetért, és reményeik szerint a 2016. augusztus 15- 20. között megrendezésre kerülő IX. Magyarok Világkongresszusának és a Jézus szobor felállításának eredményessége a magyar összefogás közös sikere lesz.

Együttműködési megállapodás a Magyarok Világszövetsége és a Pilisszántóért Egyesület között

Áldást osztó Jézus szobor

Pilisszántó Egyházközségi Testülete 2016. június 13-i gyűlésén meghallgatta a tervezett „Himnusz” szobor felállításának eddigi fejleményeit. Hisszük, hogy a falu megítélésében, növekvő tekintélyében, a szakrális turizmus fellendülésében valamint kereszténységünk védelmében Jézus szobra komoly lendületet fog jelenteni. A kontraszt annál erősebb lesz, minél nagyobb az emberek félelme a bizonytalan jövőtől. A világban tapasztalható keresztény ellenesség a magyarság kultúráját, létünket is támadja, hisz csak a kereszténynek Szent a Koronánk és Szent István királyunk, az ateistának Ők csak „micisapka” és első István. Csak a kereszténynek Himnusz a Boldogasszony anyánk, a másiknak a Himnuszunk sem az, mert Istennel kezdődik. Pedig ő is magyarnak mondja magát. Ezért van fontos aktualitása a szoborállításnak, mert iránymutató értékrendje az ezer éves tapasztalatunk ösztönös védekezési eszköze.

A feladat kettős. Megtalálni az anyagi, művészi és nem utolsósorban erkölcsi értelemben legmegfelelőbb szobrászt, és adományokból előteremteni a szükséges anyagi hátteret.

A Székesfehérvári Egyházmegye útmutatása alapján határoztuk meg a két kar állását. Himnusz szellemiségét leginkább az áldást osztó Jézus jobbjának, a védő kart pedig baljának mozdulata képviseli, melynek megvannak a kialakult egyházművészeti kifejezőeszközei.

Áldást osztó Jézus szobor

A kilenc szobrász közül Máhr Ferenc csákberényi szobrászt találtuk megfelelőnek, nem csak művészi érettsége miatt, hiszen más alkotók munkái is méltók voltak, hanem erkölcsi hozzáállása miatt. Június 19-én, Vasárnap feljött Csákberényből, hogy a helyszínt megérezze. Kívánsága az volt, hogy misehallgatással kezdje Pilisszántói küldetését. A művész elhozta a szobor kisméretű makettjét, amely a mise után elnyerte a 10-15 tagú hívőkből rögtönzött zsűri tetszését, majd kisebb változtatásokkal, az áldást adó jobb kéz tartását finomítva elfogadta, és a következő vasárnap már ilyenformán lett kiállítva. Így lett Jézus először a templomban bemutatva. Nem azért mert így terveztük, a helyzet hozta magával. De a helyzetet a Teremtő teremtette!

A szoborállítás helyszínén a szobrász el volt ragadtatva a látványtól, a feleség pedig elsírta magát a meghatottságtól, mert az ő férje ilyen Szent helyen nem akármit, Jézust fogja megfaragni. Majd az ebédnél Máhr Ferenc azt mondta: otthon ebéd előtt imádkozni szokott a családdal, megteheti ezt most itt is? Ezzel a kívánságával természetesen itt is otthon lett. Az ilyen apróságoknak tűnő mozzanatok teszik egyértelművé a döntést.

Áldást osztó Jézus szobor

Ha nem gördítenek akadályokat a szándék elé, akkor várhatóan a Boldogasszony kápolna születésének és felszentelésének tizedik évfordulóján, december 21-én reggel a szobrot meg lehet szentelni. A szobor felállításával bizonyítjuk: ”Él nemzet e Hazán!”A „Himnusz” szobor felállításához adományokat a pilisszántói Takarékszövetkezetben vezetett számlára lehet befizetni.Pilisszántóért Egyesület
Levélcím: 2095 Pilisszántó, Vörösmarty út 20., Telefon: +36 30 268-5953
Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet számlaszám: 65700031-10123140

Adományaikat a 18715125-1- 13 adószámon fogadjuk a nemzet hálás köszönetével!

Pilisszántó, 2016. június
Pilisszántóért Egyesület és Pilisszántó Egyházközségi Testülete

Időkép