Pilisi Lélekharang

Pilisi Lélekharang

„Hunor s Magor, két dalia, két egytestvér, Ménrót fia.“

Valahol itt indult el nemzeti őstörténetünk hajszálerecskéje. A földkerekség első királya eszmeiségének méhében fogant meg népünk magzatja.

A Teremtőnek olyan világa volt ez, ahol nem volt szükség a kőbevésett Tízparancsolatra, mert az mindenkinek nyilvánvalóan szívébe volt vésve. A becsület, a tisztesség, a felebaráti szeretet, a megbocsátás és Isten szolgálata természetes életfelfogás volt. A Három Királyt ez az értékrend küldte innen Betlehembe. Az évezredek edződésében megerősödött lelkület Jézus megszületésével testet öltött, ettől kezdve keresztényi nemzet lettünk.

Az egykori hajszálerecske az évszázadok alatt fává erősödött, és olyan ágakat növesztett, mint Atilla, Árpád és a Csillagösvény többi ágacskája. Mindegyiküknek mindvégig volt egy állandó vándortársa, a Boldogasszony. Gondoskodó figyelme vigyázza sorsunkat megszületésünktől kezdve. Gyermekeiként Hozzá tudunk bújni, amikor elesettségünkben anyai szeretetre vágyunk. Ő a mai napig történelmünk és Csillagösvényünk Mennyei Édesanyja. Neki van legbiztosabb protekciója fiához, aki sok áldozathozatal után levétetett a keresztről, ahol meg kellett halnia, de örömünkre és reménységünkre feltámadt. Ő általa juthat el kérésünk Urunkhoz, Istenünkhöz a Pilis Keresztjén át.

És most közénk költözött Pilis lelkének harangja. Megszentelésével, a Csíksomlyói ikermise felajánlásával a Pünkösd Szentlelkének kiáradása lelket lehelt belé. Ezzel a haranggal - itt a természet ölelésében, a rejtelmes Pilisi erdő susogása, a madarak és a Pálos hollók éneke közt - a magyar múlt figyelmeztető hangja szólal meg. Mélyről, történelmi mélységből, a Pilis édes anyaföldjéből és barlangjaiból tör elő.

A harangzúgás a hét szobor megbízásából őseink üzenetét dalolja el nekünk. Nimród erkölcsi példája után Atilla hirdeti a keresztényi kegyelem gyakorlását a legyőzött ellenség fölött. Árpád hangja a Kárpát-medence népeinek testvériségéről és Atilla örökségének folytatásáról szól. Szent István Hungária keresztényi és nemzeti egységét zengi, amely fölött a Szent Korona őrködik. A Pilisi Lélekharang hangjában Szent László Boldogasszony tiszteletét, Boldog Özséb szakralitását és Mátyás király igazságát hallhatjuk.

Népünket egyikőjüknek sem kellett erőszakkal kereszténységre térítenie, mert a Jézus által képviselt szellemiség mindig, kezdettől fogva jelen volt kultúránkban. Ezt legfényesebben maga a Szent Korona bizonyítja. A Csillagösvény ilyen sziklára, erre a fundamentumra épült. Mert ez „a fundamentum Istentől való, és Istentől való az akarat, mely újra építi a falakat.“ A Pilis sziklái ettől az örökségtől bizonyulnak stabil alapnak.

A dolog ilyen egyszerűen kezdődött: „Polgi, elfogadsz egy harangot?“ A Sors úgy rendezte, hogy a felajánlás épp a Fény születésének, a Ziribár-hegy téli Napfordulós napjának, 2013. december 21-ének hetében, a Boldogasszony kápolna megszentelésének hetedik évfordulóján jelentkezett. A harangot Gombos Miklós műhelyében, Őrbottyánban öntötték 2010. december 21-én, és december 24-én, Jézus születésnapján szedték ki a formából. Épp ott, ahol a kápolna két harangocskáját is öntötték. A harangba Magyarok Nagyasszonya ábrája van öntve, felirata pedig egy Tormay Cécile idézet:

„Szeressétek Magyarok országa felett az Eget - Napot - Holdat - Csillagokat!
Szeressétek Földanyát, a szabad szeleket, éltető vizeket, az Örök Tüzet! Áldás!”

A szemem sarkából kibuggyanó könnycseppben felismertem az Úr hangját: „Fogadd el, én küldtem!"

A harang ezt megelőzően három évig kereste a helyét a környéken, de nem találta. Általában nem a templomot építik a haranghoz, hanem fordítva. Itt viszont adott volt egy 256 kilogrammos harang, amit be kellett helyezni a Pilis hegység keresztényi és nemzeti értékrendjébe úgy, hogy harmonikusan olvadjon bele a Boldogasszony kápolna és a Pilis Keresztje eszmeiségébe, de ne nyomja el méretével és elhelyezkedésével egyiket sem. A Csillagösvény elkészítésének kipróbált közösségével eldöntöttük, hogy a hét szobor ösvényének végén, a kápolnához vezető út elején, az út fölött kapuszerűen állítjuk fel természetes anyagból, zsindelyes tetővel a haranglábat, benne a haranggal.

Elindulva lent az ösvényen Nimród, Atilla, Árpád, Szent István, Szent László, Boldog Özséb és Hunyadi Mátyás szobrainak kellő lélektani hatása alatt, nemzetünk történelmének hét szakrális hőse nyomdokain járva belépünk a harangláb kapujába. Áthaladva a Pilis Lelkének harangja alatt éreznünk kell, hogy beléptünk egy szentélybe. A nemzet értékrendjét meghatározó másik két szereplővel együtt így lesz ez a hely az egész Csillagösvény Szentháromsága: a Pilis Keresztje, a Boldogasszony Kápolna és a Pilis Lélekharangja.

Ez a kapu jelzi: töröld meg a lábad vándor, mert szent helyre érkeztél, nem akárhová! Amikor a harang megszólal, a Magyarok Nagyasszonya hangját halljuk, az Ő szeretetének rezgését érezzük zúgásában, az Ő óvó, gondoskodó palástja terül ekkor édes hazánkra. Tudatosuljon az emberekben, hogy a Pilisnek nem csak teste van, hanem lelke is!

Tapasztaljuk, hogy hová vezet az Isten nélküli világ útja. Erkölcs helyett a pénz hatalma gyűri maga alá az emberiséget. A Csillagösvény megépülése üdítő kivétel. Itt nem a pénz döntött lét vagy nemlét között, hanem a Hit és Hazánk iránti szeretet. Hiszünk abban, hogy Pilis Lelkének harangja itt méltó helyén lesz, végső otthonra talál hazájában, és teljesíteni tudja a Pilis és hazánk küldetését a világban. Mint ahogy eddig, most is adományokból, felajánlásokból tudtuk előteremteni a harangláb felépítéséhez szükséges anyagi hátteret. A Csillagösvényen tilos pénzért dolgozni, itt sok testvérünk keresztény hite dolgozott!

Felépítése és megszentelése után a harang zúgásában ott cseng a Csillagösvény történelmi lakóinak üzenete: őrizzétek meg őseitek hagyományát, hitét, legyetek és maradjatok őseitekhez híven magyarként keresztények!

Pilisszántó, 2014. június 7., Pünkösd, Mátyás király koronázásának 550-ik, Dózsa felkelés 500-ik,
ősi himnuszunk „Boldogasszony anyánk” 300-ik és a Csíksomlóval közös pünkösdi mise 7-ik évfordulóján!
Szőnyi József

Pilisi Lélekharang

Időkép