Köszönjük, üzenetét elküldtük! Hamarosan keresni fogjuk Önt!

Egyesületünkről

Polgi "Hittel az úton" (Szőnyi József élete)
A videó a Kristály Média tulajdona

Pilisszántóért Egyesület

A Pilisszántóért Egyesület civil közhasznú szervezetként működik a faluban több mint tíz éve. Munkájának eddigi gyümölcseit sokan ismerik. A Csillagösvény hét szobra nemzetünk történelmi nagyjairól, Pilis Lélekharangja, a Boldogasszony kápolna, Pilis Keresztje, a Szikla Színház bejáratának Pilis Kapuja, a Trianon kopjafa, a Wass Albert emlékszikla, a Trézsi forrás kiépítése, a Csíksomlyóval közös Pünkösdi mise és több más mise szervezése, a falut ismertető kiadványok megjelenítése, erősödő turizmus fogadása és tájékoztatása, illetve a Himnusz szobor állításának kezdeményezése és előkészítése fémjelzik eddigi pályafutását.

A Kárpát-medence kiemelt történelmi és kulturális helyszínén, a Pilis kapujában, három nemzetközi zarándok útvonal metszéspontjában fekvő, gyűjtőnévként Csillagösvénynek elnevezett zarándokhely erkölcsi értéke felbecsülhetetlen, mert történelmi nagyjaink üzenetét hordozza. Az örökség büszkeséggel tölt el bennünket, de veszélyes időkben fokozottabb felelősséget is ró ránk őrzése! A Pilisszántóért Egyesület ennek az erkölcsi kötelességének kíván szolgálni mindenekelőtt.

Az utóbbi évek agglomerációs ártalmaitól tartva mi, a Pilisért aggódók elhatároztuk, hogy kerítést húzunk a Pilis elé, amely megvédi értékeinket az utókor számára, a modernizáció pusztításától. Nem szögesdrót kerítésre gondoltunk, hanem olyan erkölcsi védelemre, mint amilyet a Pilisszántó címerében rejtőző szimbólumainkban őseink üzeneteként örököltük, és amely eddig sikeresen őrködött falunk felett. Címerünk pajzs alakja védelemre van kiképezve, de a mi védelmünket nem kard, tőr, vagy egyéb ölő eszközzel, hanem a két betlehemi csillagunk erkölcsi szellemiségével, az élet teremtését és tiszteletét, az élet kenyerét szimbolizáló három búzakalász erejével, vagyis a Teremtő Isten szeretetével kívánjuk megoldani.

A Pilisi Lélekharanghoz, a Boldogasszony Kápolnához, és Pilis Keresztjéhez az egykor mészégetéshez szükséges mészkövet bányászó szántói férfiak által kitaposott ösvényen lehet feljutni. Hogy az idelátogató ne csak fizikailag jusson el Boldogasszonyhoz, hanem érzelmileg is, ismernie kell a hozzá vezető ősi történelmi utunkat. Tudja meg, mit jelentett nekünk Boldogasszonyunk több ezer éves múltunkban. Ezért arra gondoltunk, mintegy kálvária mintájára, stációkat állítunk az ösvény mentén azzal a különbséggel, hogy itt most ne a fájdalmas szenvedés öntse el az idelátogató szívét, hanem történelmünk dicsőséges állomásai buzdítsák hazafias öntudatra azokat a társainkat, akik nemzeti értékeinket itt a Pilisben keresik. Mi a megfosztott múltú Nimród unokái keressük származásunk gyökereit. Újszerű és izgalmas foglalatosság lett ez mostanság, de nem a hivatásos szakma körein belül, hanem a múlt szétzúzott, üszkös romjain botladozó, egyszerű kultúrkincs keresőknél, akiket a haza szeretetéből fakadóan történelmünk megismerésének vágya fűt.

Itt megtestesül mindaz, amiről Pilisszántó és a Kárpát-medence története szól. A rövid idő alatt kegyeleti zarándoklat helyévé magasztosult Kereszt, Kápolna, Lélekharang és a hozzávezető hét stáció felépítésével valójában nem új dolgot alkottunk, csak láthatóvá tettük azt, ami a Pilis hegység lényében évezredek óta él: a jövő alapjait, az Istentől való fundamentumot ástuk ki, Istentől való akarattal a feledés enyészetéből! Teljesítettük a feladatot, amelyet a Teremtő Isten bízott ránk. Ami itt létesült, az mind az Ő terve volt, nem a miénk, mert kezdettől fogva mindvégig éreztük a jelenlétét. Hitünket a Gondviselés megtapasztalása erősítette meg. Itt nem a pénz döntött lét vagy nemlét között, hanem a Hit és Hazánk iránti Szeretet. A kezdeményezés kívánságunk és feltett szándékunk szerint, kizárólag csak adakozásból és felajánlásból, névtelenségbe szerényedet, önzetlen emberek lelkes, ingyen öröm-munkájával valósult meg, időtálló kötőanyagból, valóban Hitből és Szeretetből. Az építés során előforduló nehézségek megoldása leegyszerűsödött egy halk köszönetté: tudjuk, hogy megint Te voltál, köszönjük!

Köszönjük, hogy ebben a kétségbeejtő világban utat mutatsz gondoskodásoddal a reményt kereső embertársainknak: ha majd odalent elcsüggedtek, mert manapság nem olyan nehéz lelombozódni, akkor gyertek csak ide. Álljatok a Csillagösvényre, és nézzetek fel csodálatos múltunkra: tiszteletre méltó történelmi nagyjaink sorában jelen van Nimród, Atilla, Árpád, Szent István, Szent László, Boldog Özséb és Hunyadi Mátyás szelleme. Ők Isteni küldetéssel, égi áldással lettek meghatározó sorsfordítóink. Nemzetünk történelmének hét szakrális hőse nyomdokain járva jutunk el a harangláb kapujába, és áthaladva a Pilis Lelkének harangja alatt, belépünk Boldogasszonyunk szentélyébe. A Napba öltözöttől megkapjuk az áldást megtisztult lelkünkre és erőt az értelmes élet folytatásához. Onnan egy szinttel feljebb érkezünk Pilis Keresztjéhez, ahol megnyugodhat lelkünk.
Így lesz ez a hely a Csillagösvény Szentháromsága: a Pilis Keresztje, a Boldogasszony Kápolna és a Pilis Lélekharangja. Az emlékhely a hegy azon részén áll, ahonnan nézve az újjászületés hajnalán, december 21-én, a sötétség legyőzése után az Isten áldását közvetítő termékenyítő Nap első sugara a kápolna oltára mögött ülő, a neki felajánlott hazánk sorsára felügyelő, Napba öltözött Boldogasszony arcába néz. A Ziribár felett - és talán hazánk felett is - ébred a Teremtő Fény.
Áldott hely ez a Pilis. Itt az ember szemét lehunyva, szívével tudja látni a világot.

Egykori polgármesteri legfőbb vágyam, célkitűzésem, a falu erkölcsi pályára állítása jó irányba indult. Boldog vagyok, hogy inasa, malterkeverője, kőtörője, talicskázója lehettem a Teremtőnek, aki sok nagyszerű társammal együtt, engem is felhasznált terveihez. Nincs az a jutalom, elismerés, rang, ami felülmúlná ezt a kozmikus belső békét, amely kitölti a lelkiismeretemet. Minden emberi elismerési forma szükségtelenné és méltóságon alulivá válik ebben a mellkast feszítő, belső megnyugvás örömben, amely minden gőgöt lecsendesít.
Nagy ajándék az annak, aki tud szeretni, mert aki gyűlöletben él, az lehet hangos, lehet látványos, de valójában halott. Nagy tanulság volt ez a munka számunkra: ha azt akarod, hogy lelkiismereted legyen nyugodt és örömmel teli, tedd és adj jót másoknak, önzetlenül.
A szerető ember megosztani kívánja örömét, mert az így szaporodik, és ettől válik boldoggá, mint ahogy én is szeretném megosztani veletek az enyémet.
Boldog vagyok, mert van családom, akit nagyon szeretek!
Boldog vagyok, mert van szülőfalum Pilisszántó, amely nekem legszebb a Földkerekségen!
Boldog vagyok, mert nem vagyok hazátlan. Ez az én Csillagösvényen járó édes hazám!
És boldog vagyok, mert van Istenem! Igyekszem, hogy Ő se tagadjon meg engem, amikor eljön az ideje.

A szántói Boldogasszony szeretetével búcsúzom, az én Jó Istenem áldjon meg Mindnyájatokat!

Szőnyi József
Pilisszántóért Egyesület

Kapcsolat

Pilisszántóért Egyesület elérhetőségei

Szőnyi József, elnök

Telefonszám: + 36 30 / 268-5953

Cím: 2095 Pilisszántó, Vörösmarty u. 20.

Adószám: 18715125-1-13

A honlapot üzemelteti: Intronet Informatikai Szolgáltató Kft.

Fényképek és szöveg: Szőnyi József

A csillagösvény csillagképeinek grafikája: Barcsik Géza grafikusművész

Csillagösvény a csillagász szemével: Grandpierre Atilla

Pilisszántói dokumentumfilm-tár elérhetősége a YouTubo-on:

A Csillagösvény javára

Tapasztalhatjuk napjainkban, hogy hová vezet az Isten nélküli világ útja. Erkölcs helyett a pénz könyörtelen hatalma irányítja és hajszolja kétségbe az emberiséget. A Pilis-hegy tenyerén álló Csillagösvény egy sziget a tajtékzó tengeren, a Boldogasszony kápolna pedig a szeretetre éhezők menedékhelye. Zarándokolnak hozzá lelki megnyugvásra azok a megfáradt emberek, akik reményt keresnek gondjukra, akiket az elkeseredettség tanította imára, akik a világ csikorgó zajából menekülni szeretnének valahová, ahol testük-lelkük csendes vigaszra talál. A Csillagösvény a Pilisszántóért Egyesület gondozásában épült, és tartja fent magát. Költségeit azok adakozásából fedezi, akik sajátjuknak érzik eszmeiségét, erkölcsi értékrendjét.

Kérjük, adója 1 %-át ajánlja fel erre a célra a Csillagösvény kezelőjének, a „Pilisszántóért Egyesület” adószámára.

Adószám: 18715125-1-13

Adományaikat a pilisszántói Takarékszövetkezetben kezelt számlára lehet befizetni.

Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet
Számlaszám: 65700031-10123140

Köszönjük!

Egyéb segítséget, munkafelajánlást Szőnyi József kezeli.

A pilisszántói Boldogasszony Kápolna térképe

Üzenetküldés